Igualtat a les empreses

Servei d’assesorament, diagnòstic, disseny i seguiment de plans d’igualtat

Amb la finalitat de contribuir per implantar la igualtat en l’àmbit laboral i, no només facilitar l’acompliment de la llei, sino treballar per un canvi de cultura empresarial reconeixent que el fet d’adoptar mesures que promoguin la igualtat a les empreses millora els resultats empresarials en tots els àmbits: més producció, més fidelització, millora el clima laboral, disminueix les baixes per estrés i l’absentisme laboral, etc… acompanyem a les empreses en aquest camí i els hi oferim assessorament i realització del pla segons grandària de l’empresa, a un cost de soci que oscil·la entre els 500€/anuals per a petites empreses i als 6.000 per a grans empreses.

Aquesta quota d’empreses socio-col·laboradores originarà la signatura d’un conveni de col·laboració en què  l’associació DHIDES es compromet a complir amb uns objectius que tenen a veure amb les necessitats de l’empresa i en coherència al cost de la quota de soci que confirmin.

Amb aquesta iniciativa volem sumar empreses col·laboradores i facilitar a aquestes que als seus ritmes vagin incorporant la igualtat, sota la supervisió de persones especialistes, podent arribar a pactar, segons quota, que la empresa pugui disposar d’un professional fins a dos dies setmanals, que vetlli per implantar la igualtat a la empresa, facilitar la realització de la diagnosi i el disseny del pla, i implementar 2-3 accions anuals.

Cursos de formació

Oferim cursos de formació a mida per a les empreses en temes d’ igualtat, gènere i ocupació i en mediació i resolució de conflictes. Per a més informació ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Contactar

Utilitza el següent formulari per contactar amb nosaltres.
Disseny web per Anduluplandu i Mènsula STUDIO